Fotogalerie - Hvězdička CZ / Bohemia Aikikai

Shihan Nishio Shoji Sensei byl držitelem 8.Dan Aikikai, 8.Dan Nihon Zenkoku Iaido, 4.Dan Kodokan Judo, 4.Dan Karatedo, dále studoval také Shinto Muso Ryu Jodo a Hozoin Ryu (Yari).

Náhodné fotografie

 • nishioyoshida nishioyoshida
  1522 hits
 • nishio13 nishio13
  3053 hits
 • dojo02 dojo02
  3366 hits
 • sensei sensei
  2596 hits
 • skupinka01 skupinka01
  4718 hits